Tilbage til forsiden

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foredrag for uddannelsesinstitutioner, foreninger og biblioteker
 
Turnéperiode og honorar:

Efter aftale
 

Illustration: Mette Dreyer
(ifm Politiken interview)


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag og skriveforløb med Jesper Wung-Sung kan tilpasses i forhold til den enkelte skole, institution eller kommunes ønsker og behov. Nedenstående er eksempler på et foredrags/skriveforløbs mulige form og indhold.

 

A) FOREDRAG OM FORFATTERSKABET

Deltagerne kan møde Jesper Wung-Sung med og uden forudsætninger.
Uden forudsætninger: Generelt foredrag m. introduktion til forfatterskabet, skriveprocessen, oplæsning, besvarelse af spørgsmål, m.v.
Med forudsætninger: Som ovenstående men eksempelvis med vægt på et bestemt eller aktuelt værk. 
 

B) FORFATTER-ELEV-DIALOG

Jesper Wung-Sung går i dialog med eleverne og deres tekster, der er udsprunget af forfatterens tekster. Dialogen foregår via mail over en periode, der afsluttes med et forfatterbesøg. Eksempelvis: Eleverne læser de første kapitler af En-to-tre-NU!, hvorefter de selv skriver et kapitel – som var det deres roman – hvori de giver et bud på bogens udvikling. Jesper Wung-Sung modtager et udvalg af disse kapitler, som han kommenterer skriftligt. Disse danner også udgangspunkt for det afsluttende forfatterbesøg, hvor alle elever således har særlige forudsætninger for at forstå skriveprocessen med dens overvejelser og valg. Her har eleverne endvidere læst romanen færdig, og får dermed mulighed for at få førstehåndssvar fra forfatteren. 
 

HELE SKOLEN FÅR BESØG AF EN FORFATTER

Jesper Wung-Sung har skrevet bøger for alle klassetrin. På en dag eller over en længere periode kunne alle skolens elever møde forfatteren i form af foredrag med udgangspunkt i forskellige værker og/eller skriveforløb på baggrund af samme (kombination af A og B). Indskoling, mellemtrin og udskoling arbejder med hver deres fokus på Jesper Wung-Sungs forfatterskab. Eksempelvis:
Indskolingen læser Kamelen kom til sidst, Peberknægten eller lignende.
Mellemtrinnet læser Alamo eller Pelle Johns Engle.
Udskolingen læser En-to-tre-NU! eller To ryk og en aflevering.
Et enkelt værk eller novelle kunne læses af alle skolens elever, f.eks. billedbogen Kamelen kom til sidst, billedromanen Alamo eller en novelle som ”Hovedet” fra To ryk og en aflevering.


SPECIFIKKE FORSLAG TIL FOREDRAG OG SKRIVEFORLØB

1) NOVELLER.
Hvorfor noveller? Hvad kan en novelle?
Jesper Wung-Sung har skrevet noveller for børn, unge og voksne.
Tekstnær gennemgang af en novelle af Jesper Wung-Sung, hvor forfatteren taler om opbygning, valg at sprogtone og stil, metaforik, m.v.
Skriv videre på novelle med udgangspunkt i de første indledende linjer af en novelle af Jesper Wung-Sung.
Få novellebegrebet på plads. 

2) Alamo. En barnedrøm bliver til ”virkelighed”
Billedromanen Alamo læses.
'Alamo' undervisningsmateriale inddrages.

Besøg af Jesper Wung-Sung, hvor forfatteren fortæller om som barn at have boet nær fortet Alamo i Texas, USA. Om at vende tilbage til Texas 25 år efter. Og om hvordan man ”virkeliggør” en sådan barndomsoplevelse som bog.

3) KANON og intertekstualitet i Jesper Wung-Sungs forfatterskab.
Arbejde med kanon på en ny måde og få intertekstualitetsbegrebet på plads. Jesper Wung-Sung har i sin litteratur mange direkte og indirekte hilsner til en hel række af de store kanoniske forfattere som Karen Blixen, Steen St. Blicher, Martin A. Hansen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg m.v. Desuden taler Jesper Wung-Sungs tekster sammen på kryds og tværs af forfatterskabet, ligesom han hyppigt inddrager popkulturelle personer og fænomener som Michael Jackson, westerns, Cameron Diaz og barbermaskinereklamer, og endelig er der noveller, som har sit udgangspunkt i konkrete film, malerier eller fotografier. 

4) KRISTENDOM. Kamelen kom til sidst.
Før forfatterbesøget læses skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente. Tegn hvad Gud laver efter at have skabt verden. Hæng tegningerne op i klassen. Jesper Wung-Sung kommer og læser sin bog højt. Samtale om bogens tema, budskab og illustrationer. Forfatteren udvælger tre tegninger, som danner udgangspunkt for en snak om Gud, billedbog kontra Bibelen, elevernes egen opfattelses af skabelsen. 

5) TO RYK OG EN AFLEVERING. Fra novellesamling til spillefilm.
Før forfatterbesøget læses hele eller dele af To ryk og en aflevering ligesom filmen 2 ryk og en aflevering ses. Jesper Wung-Sung fortæller om at skrive bogen, og herefter om hvordan man transformerer den til film. Processen når man skriver en bog, og processen når man laver en film. Om forskelle og ligheder mellem de to kunstarter, litteratur og film, og hvad der hver især er deres egenart og forcer.

Til start på siden