Tilbage til bogen

Undervisningsmateriale til "Den sidste henrettelse":
 

 

 

Pædagogisk vejledning udarbejdet af Hanne Schriver

 kan hentes ved klik på nedenstående link:
 

http://www.viauc.dk/cfu/fag/danskudskoling/danskiskolen/spotpaamaterialer/romaner/Documents/120416 Den sidste henrettelse FINAL.pdf