Tilbage til bogen

Undervisningsmateriale til "Kopierne":
 

 

 

Inspiration til undervisning er udarbejdet af pædagogiske konsulenter Kurt Thybo & Finn Bangsgaard og

 kan hentes ved klik på nedenstående link:
 

http://www.viauc.dk/cfu/fag/danskudskoling/danskiskolen/spotpaamaterialer/romaner/Sider/kopierne.aspx